Tin Tức

Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp

1


Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

I. Mở bài

 • Khái quát vị trí của tác phẩm trong giai đoạn nào .
 • Tóm tắt khái quát nội dung đoạn thơ, bài thơ.
 • Trích dẫn một phần hoặc toàn bộ văn bản.

II. Thân bài

 • Giới thiệu:
  • Tác giả (vị trí, phong cách sáng tác)
  • Tác phẩm (xuất xứ, hoàn cảnh)
  • Nội dung, đặc điểm nghệ thuật
 • Làm rõ nội dung:
  • Hình ảnh thơ
  • Từ ngữ đặc biệt
 • Làm rõ nghệ thuật:
  • Dụng ý của tác giả
  • Thể thơ, giọng điệu
  • Biện pháp tu từ
  • Hiệu quả của biện pháp tu từ
  • Mở rộng:
   • Những nét tương đồng…
   • Tiến bộ hay hạn chế
  • Tổng hợp nội dung:
   • Thông điệp của tác giả
   • Những rung động của cảm xúc
  • Tổng hợp nghệ thuật:
   • Ngôn ngữ và giọng điệu
   • Nét chung về phong cách.

  III. Kết bài

  • Đánh giá về giá trị tác phẩm trong giai đoạn văn học .
  • Cảm xúc của bản thân về bài thơ, đoạn thơ.
  Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
  Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
  Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
  Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

  2


  Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp

  Nghị luận bàn về một ý kiến văn học

  I. Mở bài

  • Giới thiệu vấn đề nghị luận
  • Giới thiệu khái quát ý kiến
  • Trích dẫn nguyên văn ý kiến

  II. Thân bài

  • Giới thiệu tác giả, tác phẩm
  • Giải thích:
   • Từ khóa, hình ảnh
   • Nội dung khái quát ý kiến
   • Vì sao lại có ý kiến như thế?
  • Chứng minh:
   • Phân tích khía cạnh đúng đắn
   • Phân tích khía cạnh chưa đúng đắn
   • Bàn luận:
    • Ý kiến trên đúng hay sai?
    • Như thế nào là chính xác, đầy đủ?
    • Ý nghĩa của ý kiến trong văn học và đời sống
    • Cảm xúc của bản thân về ý kiến

    III. Kết bài

    • Đánh giá tổng thể về ý kiến và giá trị ý kiến
    • Khẳng định lại quan điểm cá nhân
    • Ý nghĩa của ý kiến trong văn học và đời sống
    • Cảm xúc của bản thân về ý kiến
    Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
    Nghị luận bàn về một ý kiến văn học
    Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
    Nghị luận bàn về một ý kiến văn học

    3


    Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp

    Nghị luận về một nhân vật trong đoạn trích, tác phẩm văn xuôi

    I. Mở bài

    • Giới thiệu về tác giả, vị trí văn học của tác giả (phong cách tác giả)
    • Giới thiệu về tác phẩm (đánh giá sơ lược tác phẩm)
    • Ấn tượng sâu sắc về nhân vật là gì?

    II. Thân bài

    • Tóm tắt tác phẩm
    • Khái quát vào truyện
    • Phân tích:
     • Lai lịch
     • Ngôn ngữ
     • Ngoại hình
     • Nội tâm
     • Cử chỉ, hành động
     • Nhận xét của nhân vật khác về nhân vật đang phân tích
     • Đánh giá về nhân vật đối với tác phẩm
    • Nội dung:
     • Hiện thực
     • Nhân đạo
    • Nghệ thuật:
     • Sự mới mẻ
     • Điểm nhìn
     • Tình huống
     • Tâm lý


    III. Kết bài

    • Đánh giá nhân vật đối với sự thành công của tác phẩm
    • Thông điệp mà tác giả hướng tới
    • Cảm nhận của bản thân về nhân vật:
    • Đặc điểm điển hình của nhân vật
    • Đặc điểm phong cách của tác giả
    Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
    Nghị luận về một nhân vật trong đoạn trích, tác phẩm văn xuôi
    Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
    Nghị luận về một nhân vật trong đoạn trích, tác phẩm văn xuôi

    4


    Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp

    Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

    I. Mở bài

    • Dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận
    • Nêu rõ vấn đề cần nghị luận
    • Định hướng phải làm gì với vấn đề

    II. Thân bài

    • Giải thích từ ngữ:
     • Từ đó có ý nghĩa gì (nghĩa đen, nghĩa bóng)
     • Nội dung, ý nghĩa mà đề bài đề cập
     • Tại sao nói như vậy?
     • Có những hiểu biểu hiện nào?
     • Phân tích, chứng minh:
    • Mặt đúng:
     • Lý lẽ, lập luận thuyết phục
     • Dẫn chứng thuyết phục
    • Mặt hạn chế:
     • Lý lẽ, lập luận thuyết phục
     • Dẫn chứng thuyết phục
     • Bác bỏ và bày tỏ ý kiến:
     • Phê phán, lên án những mặt xấu của vấn đề
     • Biểu dương, ca ngợi những mặt tốt của vấn đề
     • Đánh giá và mở rộng:
     • Cần hiểu vấn đề sau cho đúng, đầy đủ
     • Từ vấn đề trên, phê phán ai, ca ngợi ai, lý do?
     • Tính đúng đắn của tư tưởng, đạo lí


    III. Kết bài

    • Tóm tắt, khái quát lại vấn đề vừa nghị luận
    • Rút ra ý nghĩa bài học tư tưởng, đạo lý cho bản thân và mọi người
    • Phấn đấu bày tỏ thái độ của bản thân với tư tưởng, đạo lý vừa nghị luận
    Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
    Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
    Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
    Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

    5


    Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp

    Nghị luận về một tình huống trong đoạn trích, tác phẩm văn xuôi

    I. Mở bài

    • Giới thiệu về tác giả, vị trí văn học của tác giả
    • Giới thiệu về tác phẩm (đánh giá sơ lược), nêu nhân vật
    • Nêu nhiệm vụ nghị luận

    II. Thân bài

    • Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác
    • Giới thiệu tình huống
    • Giữ vai trò hạt nhân của cấu trúc thể loại
    • Là hoàn cảnh riêng được tạo bởi một sự kiện đặc biệt
    • Tại tình huống đó, cuộc sống hiện lên đậm đặc nhất
    • Qua tình huống, ý tưởng của tác giả được bộc lộ rõ nét
    • Phân tích tình huống
     • TH 1: tác dụng và ý nghĩa đối với tác phẩm
     • TH 2: tác dụng và ý nghĩa đối với tác phẩm
     • TH 3: tác dụng và ý nghĩa đối với tác phẩm
    • Bình luận về giá trị tình huống

    III. Kết bài

    • Đánh giá ý nghĩa vấn đề đối với sự thành công của tác phẩm
    • Thông điệp mà tác giả muốn hướng tới
    • Cảm nhận của bản thân về tình huống đó
    Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
    Nghị luận về một tình huống trong đoạn trích, tác phẩm văn xuôi
    Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
    Nghị luận về một tình huống trong đoạn trích, tác phẩm văn xuôi

    6


    Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp

    Nghị luận một đoạn trích, tác phẩm văn xuôi

    I. Mở bài

    • Giới thiệu vấn đề nghị luận
    • Dẫn nội dung nghị luận

    II. Thân bài

    • Giới thiệu vài nét về tác giả (vị trí, phong cách)
    • Khái quát chung về tác phẩm (xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác)
    • Làm rõ nội dung vấn đề nghị luận:
     • Từ ngữ đặc biệt
     • Dụng ý của tác giả
     • Làm rõ nghệ thuật
     • Cách dẫn
     • Giá trị hiện thực và nhân đạo
     • Liên hệ, mở rộng (nếu có)
     • Đánh giá chung về giá trị của đoạn trích, tác phẩm

     III. Kết bài

     • Khái quát lại cái hay, cái độc đáo của đoạn trích, tác phẩm
     • Nêu cảm xúc, ấn tượng của bản thân về đoạn trích, tác phẩm
     Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
     Nghị luận một đoạn trích, tác phẩm văn xuôi
     Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
     Nghị luận một đoạn trích, tác phẩm văn xuôi

     7


     Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp

     Nghị luận dạng bài liên hệ đoạn trích tác phẩm văn xuôi

     I. Mở bài

     • Giới thiệu vấn đề nghị luận
     • Dẫn ra vấn đề nghị luận (trích dẫn)
     • Khái quát vị trí tác phẩm trong giai đoạn văn học

     II. Thân bài

     • Giới thiệu khái quát:
      • Tác giả (vị trí, phong cách đặc trưng)
      • Tác phẩm (xuất xứ, vị trí, hoàn cảnh sáng tác, lời bình)
      • Nội dung, đặc điểm nghệ thuật chính của đoạn trích, tác phẩm
      • Phân tích, chứng minh:
     • Nội dung:
      • Từ ngữ đặc biệt
      • Dụng ý của tác giả
     • Nghệ thuật:
      • Cách dẫn truyện
      • Giá trị hiện thực và nhân đạo
      • Mở rộng:
       • Những nét tương đồng
       • Tiến bộ hay hạn chế
       • Tổng hợp:
       • Nội dung:
        • Từ ngữ đặc biệt
        • Dụng ý của tác giả
       • Nghệ thuật:
        • Cách dẫn chuyện
        • Giá trị hiện thực và nhân đạo
        • Liên hệ:
         • Khái quát vài nét về tác giả, tác phẩm
         • Phân tích khái quát về nội dung, nghệ thuật
         • Đánh giá, nhận xét:
          • Những nét tương đồng
          • Những nét khác biệt

          III. Kết bài

          • Khái quát về giá trị và vị trí của tác phẩm
          • Cảm xúc, ấn tượng của bản thân về tác phẩm
          Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
          Dạng bài liên hệ đoạn trích tác phẩm văn xuôi
          Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
          Dạng bài liên hệ đoạn trích tác phẩm văn xuôi

          8


          Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp

          Nghị luận về hai sự việc, hiện tượng trái ngược nhau

          I. Mở bài

          • Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận
          • Dẫn ra sự việc, hiện tượng được đề cập trong bài

          II. Thân bài

          • Giải thích từ khóa, sự vật, hiện tượng
           • Chỉ ra vấn đề nghị luận
           • Mô tả nhận định về sự việc, hiện tượng thứ nhất
           • Mô tả nhận định về sự việc, hiện tượng thứ hai
           • Bàn luận về tác dụng, tác hại của sự việc thứ nhất
           • Bàn luận về tác dụng, tác hại của sự việc thứ hai
           • So sánh hai sự việc, hiện tượng
           • Nguyên nhân khách quan:
            • Đất nước hội nhập, nhiều phong cách
            • Đất nước còn nghèo, đời sống khó khăn,
            • Pháp luật còn nhiều khiếm khuyết
            • Khả năng quản lí còn bất cập
           • Nguyên nhân chủ quan:
            • Nhận thức con người hạn chế
            • Không có ý thức học tập
            • Thói quen sống buông thả
            • Cống hiến xã hội kém
           • Nêu giải pháp, bài học cho bản thân

           III. Kết bài

           • Đánh giá khái quát về vấn đề nghị luận
           • Lời nhắn gửi tới mọi người
           Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
           Nghị luận về hai sự việc, hiện tượng trái ngược nhau
           Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
           Nghị luận về hai sự việc, hiện tượng trái ngược nhau

           9


           Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp

           Nghị luận bàn về hai ý kiến văn học

           I. Mở bài

           • Giới thiệu vấn đề nghị luận
           • Trích dẫn hai ý kiến, nhận định

           II. Thân bài

           • Giới thiệu tác giả, tác phẩm (đoạn trích)
           • Giải thích hai ý kiến, nhận định
           • Phân tích để chứng minh:
            • Những cái hay, nét độc đáo, đúng đắn của ý kiến, nhận định
            • Bác bỏ cái sai của ý kiến, nhận định
           • Liên hệ, mở rộng
           • Đánh giá chung về ý nghĩa và giá trị của hai ý kiến, nhận định

           III. Kết bài

           • Khẳng định giá trị của hai ý kiến, nhận định
           • Ý nghĩa của ý kiến, nhận định trong văn học
           • Cảm xúc của bản thân về ý kiến, nhận định
           Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
           Nghị luận bàn về hai ý kiến văn học
           Top 9 Dàn ý các dạng nghị luận văn học thường gặp
           Nghị luận bàn về hai ý kiến văn học
           0/5 (0 Reviews)

           Trả lời

           Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

           Back to top button